ZABIEGI PRĄDOWE

Aparat do elektroterapii Multitronic jest to dwukanałowy aparat do przeprowadzania zabiegów różnego rodzaju prądami średniej częstotliwości oraz impulsowymi. Multitronic przeznaczony jest do leczenia objawów schorzeń m.in. układu ruchu czy neurologicznego. Każdy aparat wyposażony jest w elektrody oraz posiada gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń.

 

Aparat Multitronic umożliwia wykonywanie zabiegów:

 

• prądami interferencyjnymi: statycznym (klasycznym), dynamicznym, izoplanarnym, wektorem dipolowym, 2-przewodowym (premodulowanym) oraz przerywanym
•  prądami diadynamicznymi wg Bernarda typu DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso (z ustawianiem sekwencji)
•  stymulacji porażeń (prądy średniej częstotliwości, modulowane w kształcie trójkąta, prostokąta, trapezu i sinusoidy – każdy unipolarny i bipolarny)
•  stymulacji porażeń spastycznych w systemie dwukanałowym (tonoliza)
•  stymulacji TENS, również tzw. modulacja drażniąca
•  stymulacji TENS BURST (wybuchowy)
•  stymulacji HVS (wysokonapięciowa)
•  stymulacji wg Kotz’a (rosyjska stymulacja)
•  prądem Träberta (UR) (2-5)
•  mikroprądami
•  w trybie CC lub CV
•  prądem faradycznym i neofaradycznym
•  elektrogimnastyki z szeroką regulacją
•  jonoforezy
•  galwanizacji