O NAS » VOLLA-VEGA-EXPRES TEST. BRT

 

Diagnostyka metodą VEGA-TEST pozwala zdiagnozować w trakcie jednego badania stan całego organizmu i umożliwia wykrycie dolegliwości wobec których medycyna tradycyjna nie może postawić diagnozy. 

Polega on na wyszukaniu jednego punktu biologicznie aktywnego na palcach dłoni, który będzie reprezentatywny dla całego organizmu. Poprzez dokładnie dobrany punkt można bardzo precyzyjnie uzyskać pełną informację o pracy wszystkich układów i narządów, a przede wszystkim odszukać patogeny: wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie, obleńce, tasiemce, przywry, pierwotniaki, metale ciężkie, toksyny polekowe i poszczepienne oraz wszelkie robactwo bytujące w naszym orgaziźmie które mają decydujący wpływ na jego funkcjonowanie. I przez jeden biologicznie aktywny punkt, za pomocą aktywnej elektrody, wprowadzamy do organizmu określone wibracje, czekając na ich rezonans, bowiem każda forma życia posiada swój własny, niepowtarzalny zakres częstotliwości. 
Metoda jest nieinwazyjna, bezbolesna i nie ma skutków ubocznych. 

Badanie trwa w zależności od zastosowanych metod pomiaru od 30min - 2 h. 


        Przygotowanie do testu

Na 3 dni wcześniej niewskazane jest picie alkoholu i palenie papierosów. 
Jeśli to możliwe odstawiamy leki i środki przeciwbólowe na 24h przed testem, chyba, że są niezbędne. 
Na 3 godziny przed wizytą nie pijemy kawy ani herbaty. 
Najlepiej jest ubrać się w naturalne, bawełniane ubranie, bez sztucznych tkanin. 
Do badania wyłączamy telefon komórkowy oraz zdejmujemy wszelką biżuterię z całego ciała. 

Przeciwwskazaniem do badania VEGA TEST jest ciąża oraz rozrusznik serca. 

Cena testu zależna od jego obszerności.


URZĄDZENIE AM Scan EVBS to najbardziej rozbudowany model do diagnozowania stanu zdrowia. Służy do testowania obciążeń organizmu oraz stanu energetycznego ciała człowieka metodami: 

dr. Volla i VEGATEST 
Diagnostyka metodą VEGA-TEST ma wysoką skuteczność w ustalaniu przyczyn takich dolegliwości jak: 

alergie, egzemy skórne, wysypki 
zespół przewlekłego zmęczenia, nerwice, stany depresyjne 
brak koncentracji, nerwowość, kłopoty z pamięcią, zaburzenia koordynacji 
bóle migrenowe, bóle stawowe i kostne, bóle o niezidentyfikowanej etiologii 
nadwaga i niedowaga 
zaburzenia układu trawiennego 
zaburzenia funkcjonowania gruczołów dokrewnych ( tarczyca, grasica, trzustka, nadnercza, prostata, 
jajniki, przysadka ) 
przewlekłe infekcje dróg oddechowych ( kaszel, nawracające stany zapalne, wydzieliny śluzowate ) 
przewlekłe problemy ginekologiczne 
zaburzenia w układzie moczowo-płciowym u mężczyzn 

Test Wegetatywno-Rezonansowy WRT lub VEGA - TEST został opracowany w Niemczech przez lekarza H.Schimmela w 1978 roku. Jest on oparty na metodach diagnostyki elektroakupunkturowej wg R.Volla ( EAV). 

DIAGNOSTYKA VEGA wykorzystuje spektrum drgań elektromagnetycznych wysyłanych przez poszczególne narządy i układy ciała i poprzez ich przetworzenie w oparciu o bardzo zaawansowaną technologię urządzeń ujawnia zaburzenia czynności układów i narządów organizmu. 

 


EXPRESS TEST
Na określonych obszarach skóry czoła, dłoni i stóp, mocowane jest sześć elektrod i za ich pomocą aparat rejestruje przewodność elektryczną prądu stałego o niskiej intensywności. 
Parametry wykresów podczas przeprowadzania pomiarów, porównywane są ze wzorcowymi wykresami, które opracowywane są indywidualnie dla osoby testowanej z uwzględnieniem szczegółowych jego regulacji wegetatywnej. Pomiar wskazuje wynik w jednostkach umownych. 

 

Moduł Express Test w przeciągu 3 minut przeprowadza test stanu energetycznego organizmu oraz ocenia energetykę:

 

układu pokarmowego
układu oddechowego
układu moczowo-płciowego
układu sercowo-naczyniowego
układu endokrynnego układu immunologicznego
układu oporowo-ruchowego
organów głowy
stan aury
stan czakr
BRT 
Wbudowany w urządzenie AM Scan Ekspress moduł "BRT" przeznaczony 
jest do przeprowadzania aktywnego biorezonansu, który opiera się na generowaniu 
lekkich wahań elektromagnetycznych w szerokim zakresie częstotliwości, w celu 
przeprowadzenia pasywnego (endogennego) biorezonansu oraz indukcyjnego z 87 
programami. Podczas takiego seansu używa się częstotliwości widma ludzkich fal mózgowych: 
alfa - rytm, beta - rytm, teta - rytm i delta - rytm. 
Seans związany jest z elektromagnetycznymi drganiami w zakresie od 10 do 500 000 Hz. 
Od klienta moduł "pobiera" z powierzchni jego skóry za pomocą elektrod, 
informację energetyczną, specjalnie przetwarza i oddaje przetworzoną z powrotem 
do organizmu. Klient podczas takiego seansu i aparatura, tworzą zamknięty obwód 
adaptacyjnej regulacji, który pozwala organizmowi na wykorzystanie 
jego własnych możliwości powrotu do fizjologicznej homeostazy. 


Urządzenie pracuje w połączeniu ze stacją komputerową która pokazuje wyniki badania na ekranie. 
Osoba obsługująca została przeszkolona przez producenta i posiada certyfikat szkolenia. 

 

MOŻLIWOŚCI SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNEGO


Dzięki możliwościom sprzętu diagnostycznego możemy:

• Przeprowadzić wczesną diagnostykę czynnościową różnych stanów przed patologicznych, zaburzeń powiązanych z BAP w narządach, układach, tkankach na różnych etapach rozwoju choroby, nawet gdy jej symptomy nie są widoczne lub ich brak.
• Wykryć ukryte ognisko infekcji i określić ich wpływ na system immunologiczny człowieka.
• Zbadać ogólny bilans energetyczny organizmu.
• Wykryć w organizmie obecność wszelkich patogenów takich jak wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty.
• Ustalić brakujące mikro- i makroelementy oraz enzymy.
• Ocenić stan fizyczny i psychiczny człowieka, np. stopień fizycznego przemęczenia organizmu.
• W krótkim czasie przeprowadzić dokładną diagnostykę, a także zaplanować niezbędną terapię.

OPIS BADANIA EAV
Wszystkie przedmioty ożywione i nieożywione emitują określone spektrum promieniowania. Nasze ciało nie jest jedynie zestawem narządów, które mogą być zdrowe lub chore. Jest to spójny układ, jednak należy pamiętać, że każdy narząd posiada własną częstotliwość drgań, które składają się na obraz całego organizmu. Kiedy kanały, przez które uzyskujemy informację ulegają uszkodzeniu, każda komórka zaczyna działać samodzielnie. Traci łączność z mózgiem i polecenie nie biegnie do odpowiednich narządów i układów lub przekazywana jest błędna informacja. Specyficzne częstotliwości ulegają zniekształceniu, nakładają się na drgania komórek innych narządów wywołując usterki. Właśnie fizycy zabrali się za analizę tych zjawisk. Przykładem może być urządzenie Volla, niemieckiego uczonego i wynalazcy. Opracował on metodę opierając się na pomiarze meridianów, które znajdują się na całym ciele, złożonych z biologicznie aktywnych punktów (BAP). Punkt niejako niesie odpowiedzialność za narząd, któremu odpowiada.
Wiadomo, że różne narządy i układy organizmu połączone są z określonymi miejscami na skórze, które nazywamy punktami akupunkturowymi. Punkty te natychmiast po pojawieniu się najmniejszych odchyleń w układach i narządach, dzięki tak zwanym łącznościom meridianowym, zaczynają reagować na te zmiany, już na etapie zaburzeń czynnościowych na długo przed wystąpieniem zmian organicznych. Reakcja ta w punktach akupunkturowych przejawia się w postaci zmiany ich wartości pola magnetycznego, temperatury, oporności elektrycznej, tempa reakcji biochemicznych, składu komórkowego i rozmiarów. 
Metoda EAV (metoda Volla lub inaczej diagnostyka elektroakupunkturowa) to połączenie starożytnej medycyny chińskiej z nowoczesną diagnostyką zachodnią. Osoba badana w jednej ręce trzyma miedziany cylinder, poprzez dotknięcie sondą w konkretny punkt akupunkturowy (najczęściej umieszczony na dłoniach) zostaje zamknięty obwód i przez jej ciało przechodzi prąd o niskim napięciu i natężeniu. Jest to metoda bezbolesna, nieinwazyjna i przede wszystkim bezpieczna, ponieważ prąd wykorzystywany do testów nie przekracza wartości występujących naturalnie w organizmie człowieka. Co ważne na wyniki nie trzeba czekać, jak w przypadku tradycyjnej diagnostyki. Diagnosta już w trakcie testowania może analizować wyniki i na bieżąco wystawiać diagnozy.
Metoda Volla opiera się na holistycznym (całościowym) podejściu do człowieka, nie rozpatruje narządów, czy nawet całych układów jako osobne problemy. Dlatego właśnie mierząc opór w punkcie akupunkturowym jesteśmy w stanie określić stan narządu, czy układu, który z tym punktem jest powiązany. Elektroakupunktura metodą dr Voll’a (EAV) polega na pomiarze potencjałów bioenergetycznych punktów akupunkturowych powiązanych z odpowiednimi tkankami, narządami. Budowa skóry w miejscach lokalizacji biologicznie aktywnych punktów posiada pewną anomalię – znajduje się tam bardzo wiele zakończeń nerwowych. Wszystkie zakończenia biegną do rdzenia kręgowego, a dokładniej do tych jego segmentów, które odpowiadają za czynność poszczególnych narządów. Impulsy nerwowe nie są niczym innym, jak wyładowaniami elektrycznymi. Doktor Voll zaczął mierzyć potencjał elektryczny skóry ludzkiej. Właśnie w tajemniczych chińskich punktach odkrył odchylenia od normy – miały one całkiem inne wartości potencjału. Procesy biochemiczne przebiegające w organizmie, to reakcje chemiczne. Reakcja chemiczna, to w efekcie końcowym przejście elektronu. Każde przejście ładunku występuje wraz z wydzielaniem sygnału elektrycznego, a ogół tych sygnałów składa się na specyficzny sygnał elektryczny dla każdego procesu w dowolnym narządzie. Przy normalnym pod względem biologicznym stanie energetycznym punktu akupunkturowego występuje równowaga między prądem diagnostycznym i przeciwnym w stosunku do niego własnym potencjałem meridianu i sprzężonego z nim układu narządowo-tkankowego. Odbija się to na określonym położeniu wskaźnika urządzenia pomiarowego. Rozwój procesu patologicznego w narządzie zmienia prędkość zachodzących w organizmie procesów chemicznych, a co za tym idzie, mierzony na meridianie prąd zmienia się stosowanie do zmian w narządzie. W rezultacie równowaga ulega zaburzeniu o czym świadczą różne warianty odchylenia wskazówki w urządzeniu. Ocenia się to jako zmianę mechanizmów kompensacyjno-adaptacyjnych, pojawiającą się w patologii narządów i układów. Przyspieszenie reakcji chemicznych odnotowuje się przy procesach zapalnych, co odbija się na zwiększeniu wskazań urządzenia. Przy rozwoju zmian zwyrodnieniowych w organie, rozroście w nim tkanki łącznej, prędkość reakcji chemicznej zmniejsza się. Na wskazaniach urządzenia przejawia się to jako spadek wskaźnika poniżej poziomu normy. Oficjalnie uważa się, że pierwsze urządzenie służące do pomiaru potencjału elektrycznego skóry człowieka zostało skonstruowane przez Volla wraz z inżynierem Wernerem w 1953 roku. Uczeni podzielili skalę zaznaczając na niej 100 jednostek umownych. W czasie diagnostyki pacjent powinien trzymać w ręku jedną elektrodę urządzenia, drugą zaś elektrodę lekarz przykłada do określonych punktów. Jeśli wskaźnik skali ukazuje 50-65 jednostek, oznacza to, że punkt znajduje się w stanie równowagi energetycznej, a narząd za który odpowiada jest zdrowy. Jeśli wskaźnik zatrzyma się na 70 lub 100 jednostkach, jest to sygnał świadczący o występowaniu procesów zapalnych. Zdarza się, że urządzenie ukazuje mniej niż 50 jednostek. To znaczy, że narząd „jest pozbawiony sił” - naruszona jest jego struktura wewnętrzna, co przeszkadza mu właściwie działać. W ten sposób łatwo i dokładnie można zdiagnozować choroby, a nawet zaburzenia przedpatologiczne. Przy pomocy swego urządzenia niemiecki lekarz odkrył mnóstwo ważnych punktów na skórze człowieka, które nie były opisane przez medycynę wschodnią, i przeprowadził wzdłuż nich jeszcze osiem meridianów. Tak więc w metodzie Volla nie wykorzystuje się 12 (jak w akupunkturze chińskiej), lecz 20 meridianów. Metoda pozwala określić zagrożenia chorobą na długo przed wystąpieniem objawów klinicznych, w sposób całkowicie bezpieczny, bezbolesny i nieinwazyjny. Ma ogromne znaczenie podczas diagnostyki przypadków niejasnych klinicznie. Metoda Volla jest jedną z najpewniejszych metod diagnostycznych na świecie. Przeznaczona jest dla ludzi dbających o swoje, jak i innych zdrowie.