METODA ZENNI

 

                                                                 

 

 

Elektrostymulacja Metodą Zenni stanowi dziś jedną z czołowych metod terapii w medycynie fizykalnej. Początki elektrolecznictwa sięgają XVIII wieku, a jego rozkwit zawdzięczamy francuskiemu lekarzowi P. Bernard, który 60 lat temu zastosował i opisał prądy impulsowe tzw. prądy diadynamiczne. Zmieniając ich natężenie, można osiągnąć różne efekty terapeutyczne. Doktor Viktor Żenni, analizując wyniki badań neurofizjologicznych, opracował nowatorską metodę elektrostymulacji, łączącą wykorzystanie prądów diadynamicznych z prądem galwanicznym do stymulacji narządów wewnętrznych: tarczycy, wątroby, trzustki, nerek, gonad oraz centralnego układu nerwowego, mózgu, naczyń krwionośnych kończyn dolnych i górnych i innych. Zastosowanie precyzyjnie dobranych przez Viktora Żenni kombinacji prądów i ich natężenia sprawiło, że Metoda Zenni okazała się bardzo skuteczna w likwidowaniu różnego typu zaburzeń, przyczyn wielu chorób i ich objawów.W gabincie łączymy terapie. Podstawą leczenia jest metoda dr. Viktora Żenni oraz dołączone są: nowoczesna Elektroterapia, Magnetoterapia, Laseroterapia, terapia Ultradźwiękowa, oraz masaż termalny. A od 2013 roku VOLLA VEGA-TEST , Biorezonans, Ion Detox i zapperowanie (oczyszczanie) Generatorami Plazmowymi RIFE'A. Oraz zupełna nowość diagnostyka i leczenie SENSITIV IMAGO, F-SCAN nowoczesny biorezonans lub inaczej biorezonans synchrometryczny, QUANTUM kwantowa i pierwiastkowa analiza organizmu.


 

Medycyna fizykalna inaczej fizjoterapia czy też fizykoterapia jest nam powszechnie znana i doceniana. Jak każda z dziedzin naszego życia rozwija się w różnych kierunkach. Nie zawsze i nie od razu nowe terapie zyskują akceptację lekarzy oraz nas samych, potencjalnych odbiorców. Czasami wręcz budzą obawę, strach, sprzeczności, innymi słowy kontrowersje. Podobnie jest z elektroterapią wg Zenni. Tworzę tę stronę by przybliżyć Państwu nowe zastosowanie prądów Bernarda oraz prądu galwanicznego. Chciałbym „oswoić” Państwa z metodą tak by nie była tylko alternatywą dla wtajemniczonych, ale powszechnie stosowaną formą poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Z Państwa pomocą te zabiegi mogą stać się ogólnodostępne. Otrzymujemy mnóstwo pytań odnośnie metody, słyszymy krytykę jak również pochwały. Gorąco zachęcam do zapoznania się z metodą w praktyce.

 

ANKIETA

 

Stosowanie metody Zenni

Jak długo stosuje Pani/Pan metodę Viktora Zenni? (ankieta)

Największa grupa 49% respondentów wskazała, że metodę Zenni stosuje krócej niż pół roku, 23% stosuje powyżej sześciu miesięcy do roku, a po 14% ankietowanych korzysta z metody blisko dwa lata i dłużej. Tak, więc 51% respondentów stosuje metodę Viktora Zenni dłużej niż 6 miesięcy, nawet powyżej 2 lat. Świadczy, to o dużym zaufaniu pacjentów i zaspokojeniu ich oczekiwań związanych z terapią

Na podstawie opisu pacjentów i subiektywnych odczuć można powiedzieć, że terapia metodą Zenni daje pozytywną reakcję już po pierwszej stymulacji.
Z każdą kolejną terapią efekty są bardziej widoczne i odczuwane przez pacjentów. Zwrócić należy uwagę na fakt, iż po 4 stymulacji u młodego pacjenta nastąpiło zmniejszenie wady wzroku o 1 dioptrię, u innej osoby również po 4 stymulacji zniknął guzek w nerce i po 6 stymulacji w wątrobie. Pacjent cierpiący na bóle w kolanie po każdej stymulacji odczuwał mniejszy ból kończyn.
Inna osoba zauważyła po pierwszej stymulacji kolana, że ustąpiło zasinienie pod kolanem, nastąpiło lepsze samopoczucie i poprawa chodzenia.
U jednej z wielu pacjentek z nadczynnością tarczycy po 4 stymulacjach wyrównał się poziom hormonów fT3 i fT4 do wartości prawidłowych, ustąpiło drżenie rąk, poprawił się charakter pisma, ustała palpitacja serca.


SKUTECZNOŚĆ

 

Jak obecnie ocenia Pani/Pan efekty terapii

W ocenie efektywności terapii w 49% ankietowani mają nastawienie optymistycznie.
Druga grupa 36 % respondentów odpowiedziała, że jest zadowolona, a 8% nie ma jeszcze zdania.
W przypadku czwartej grupy, która stanowi 7% respondentów odpowiedziało, że jest zaskoczona efektami terapii. Otrzymane odpowiedzi wykazały, że pacjenci w 92% terapia jest oceniana pozytywnie przez pacjentów.

Czy badania diagnostyczne wskazują poprawę?

Na to pytanie 59% respondentów wypowiedziało się twierdząco, że wyniki badań kontrolnych potwierdzają poprawę. Jest grupa 7% ankietowanych, u których badania potwierdzają wyleczenie, natomiast u 2% respondentów wyniki są bez zmian. W przypadku 3% ankietowanych nastąpiło pogorszenie. Pozostali (29%) ankietowanych nie wie, w jakim zakresie nastąpiła zmiana w badaniach.
Elektrostymulacja metodą Viktora Zenni dla 66% ankietowanych przyniosła widoczną udokumentowaną poprawę stanu zdrowia, u niektórych nawet ustąpienie zmian chorobowych.

Po której stymulacji nastąpiła poprawa i w jakim zakresie.

Efekty terapii metodą Zenni respondenci (38%), odczuwali już po 1-3 stymulacji druga grupa (28%) respondentów zauważała pozytywny efekt terapii po 4-8 stymulacjach, 8% badanych po długotrwałej terapii (więcej niż 8 sesji). Nie wypowiedziało się jednoznacznie 28% osób biorących udział w badaniu. Wobec tego, dla 66% ankietowanych potrzebnych było maksymalnie 8 zabiegów by nastąpiła znacząca poprawa stany zdrowia.

Jakie było Pani/Pana nastawienie przed pierwszą terapią?

Zdecydowana większość (78%) respondentów miała pozytywne nastawienie do terapii metodą Zenni. Negatywnie ustosunkowanych było 6%, natomiast 16% ankietowanych ma podejście neutralne.
Coraz więcej osób prawdopodobnie poszukuje i skłania się do metod niekonwencjonalnych. Spowodowane jest to brakiem oczekiwanej efektywności leczenia, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych.

Porównanie skuteczności metod leczenia tarczycy przez pacjentów

Analiza efektywności ogólnie dostępnych metod leczenia czy terapii pokazuje, że 49 % ankietowanych uznało za bardzo skuteczną terapię metodą Zenni, następnie farmakoterapię i fizykoterapię zaznaczyło 1%, działania chirurgiczne i rehabilitację wskazało 3% ankietowanych.

Na uwagę zasługuje fakt, że 73% ankietowanych uważa metodę elektrostymulacji Viktora Zenni za bardzo lub umiarkowanie skuteczną, stawiają ją ponad innymi formami leczenia nie wyłączając farmakoterapii.

 

 

PRĄDY DIADYNAMICZNE

 

Prądy diadynamiczne - przebiegi diadynamiczne to wyprostowane prądy zmienne. Po raz pierwszy opisał je francuski dentysta Bernard. Prąd zmienny jest modulowany (prostowany) w taki sposób, aby przepływał tylko w jednym kierunku.

 

Składowe prądu diadynamicznego:

 

DF – prąd ten jest stosowany we wstępnym okresie niektórych zabiegów, przed zastosowaniem innych prądów diadynamicznych. Bezpośrednio po włączeniu pokonuje opór skóry, zwiększając natężenie w obwodzie zabiegowym; daje szybko działanie znieczulające, podnosząc wartość pobudliwości i progu bólu,

 

MF – wykorzystywany jest do pobudzenia tkanek oraz w leczeniu zespołów bólowych po uprzednim zastosowaniu prądu DF. Wywołuje skurcz mięśni szkieletowych, nawet przy niewielkiej wartości natężenia. Odczyn przyzwyczajenia jest opóźniony, przez co efekt znieczulający jest trwalszy,

 

CP – prąd ten znajduje szczególne zastosowanie w leczeniu zespołów bólowych, przy natężeniu przekraczającym próbę pobudliwości mięśni wywołuje on rytmiczne skurcze w miejscu zabiegu. Działa typowo przekrwiennie,

 

LP – powoduje dość długo utrzymujący się efekt przeciwbólowy i z tego względu znajduje zastosowanie w leczeniu zespołów bólowych. Ma działanie dynamogenne,a skurcze nie wywołują bólu.

 

RS – służy do elektrostymulacji mięśni szkieletowych (porażonych mięśni z zachowaniem przewodnictwa nerwowego). Może być stosowany do celów diagnostycznych, a mianowicie oceny pobudliwości mięśni. Ma działanie dynamogenne, wywołuje silne skurcze mięśniowe,

 

MM – ma działanie tonizujące, służy do stymulacji mięśni w niedowładach wiotkich, w przypadkach zaników mięśniowych; wskutek bezczynności działa tonizująco, wywołuje bezbolesne skurcze mięśni bez objawów tężcowych.

 

G – przepływ prądu galwanicznego zmienia przepuszczalność błon granicznych w obrębie różnych tkanek, wzrasta poziom przemiany materii, zwiększają się procesy osmozy i dyfuzji w tkankach. Dzięki temu dochodzi do poprawy funkcji życiowych narządów organizmu.